Down to content
Vi blir inspirert av godt design. Av gode løsninger. Til beste for både mennesker og miljø. Her har vi lyst til å presentere et utvalg settinger hvor møblene våre er i bruk.
Piu Restaurant, Zürich, Sveits

Piu Restaurant, Zurich, Sveits

Og fra restauranten "Piu" i Zürich, Sveits, viser vi disse bildene.

Piu Restaurant Zürich

Lemon Tree Restaurant, Nederland

Lemon Tree Restaurant, Nederland

Situasjonsbilder fra restauranten "Lemon Tree" i Nederland.

Lemon Tree Restaurant

Design & utvikling Sømme